Atchuvely

Atchuvely – klooster van Onze Lieve Vrouwe van Lanka

Achtergrond

Het klooster van Onze Lieve Vrouwe van Lanka ligt in het dorpje Atchuvely, in het noordelijk deel van Sri Lanka. Op dit moment is Sr Dilanthi er moeder-overste. De mensen in Atchuvely en van de dorpjes in de omgeving zowel als de zusters in het klooster zijn erg getroffen door de burgeroorlog van een aantal jaren geleden. Toen de oorlog over was in 2010 begonnen de mensen zich weer te vestigen in de dorpjes. Ook het klooster, dat weer werd opgeknapt, begon weer met een opvang voor meisjes en een kleuterschool. De zusters gingen weer naar de dorpjes om leerlingen les te geven, om op huisbezoek te gaan en zendingswerk te verrichten.

Huidige situatie

Er zijn op dit moment tien zusters in het klooster, er zijn 50 meisjes in de opvang en 60 leerlingen op de kleuterschool op het terrein van het klooster. De zusters bezoeken de huizen van de meisjes in de opvang en de kleuters om beter te begrijpen hoe hun thuissituatie is. De zusters zetten zich er voor in om de mensen die door de oorlog zijn getroffen een nieuw leven te bieden. De zusters besteden aandacht aan de studeten en hun ouders om hen bij te staan zowel wat scholing betreft als op moreel en ander gebied.

Zondags gaan ze naar dorpen om catechismus te onderwijzen en voor de mis. Het betreft bijna 100 kinderen die dan komen.

Probleem

Er zijn een paar dorpen die niet bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Daarom zijn ze moeilijk bereikbaar en in de huidige situatie in Sri Lanka is vervoer een ernstig probleem vanwege brandstofgebrek.

Oplossing

Er zijn vijf zusters die motor kunnen rijden, daarom hebben we besloten om een tweedehands motorfiets in redelijke staat te kopen. Daarmee kunnen de zusters de studenten in de dorpjes bereiken, en ook de families van de meisjes in de opvang. De motorfiets zal voor algemeen gebruik in het klooster zijn. De zusters zorgen zelf voor brandstof en onderhoud.

Wat er nodig is

Een motorfiets kost ongeveer SLR 500.000, waarbij de zusters SLR 100.000 kunnen opbrengen. Blijft een tekort van SLR 400.000 (ongeveer € 1000) over. Wie helpt?

Atchuvely – Convent of Our Lady of Lanka


Background

The Convent of our Lady of Lanka is situated in the village called Atchuvely, in the northern part of Sri Lanka. The people in Atchuvely as well as the surrounding villages and the sisters in the convent were completely affected by war. Once the war was subsided in 2010 , the people began to settle down again in the villages. The convent too renovated, restarted the Girl’s Hostel , and the pre-school. The sisters began to go to the villages to teach the students, visit their houses and do the mission work.


Present Situation

Presently there are ten sisters in the convent. There are 50 girls in the Girl’s Hostel and 60 students in the pre-school functioning in the convent premises. The sisters visit the houses of hostel-girls and pre–school students to get better understanding about their home background. The sisters give a lot of effort to bring new life into the people who are affected by war and displacement. They pay attention to the students and their parents and uplift them educationally, morally, spiritually and mentally. On Sundays we go to other places to teach catechism and for Holy Masses. We reach out to nearly 100 catholic children for catechism classes.


Problem

There are one or two villages which do not have public transportation. Therefore it is hard to reach out to them regularly. The present situation of Sri Lanka is so bad that transport has become a serious problem due fuel crisis.


Solution

There are five sisters in the community who could ride a motorcycle. We therefore have decided to get a used motorcycle, in reasonably good condition, so the sisters can reach out to the students in the villages, as well as the families of the girls who are in the hostel. The motor cycle will be used for the common purpose of the convent. The fuel and the maintenance will be looked after by the sisters.


Request for Finance

The expected cost of a used motorcycle is five hundred thousand. Sisters’ contribution will be up to one hundred thousand.


Gerealiseerde projecten

Op verzoek van de zusters hebben we geld gestuurd om een motorfiets aan te schaffen waarop de zusters naar de ver afgelegen dorpjes rijden om daar les te geven (voorjaar 2023).

 

Nog niet gerealiseerde projecten