Mannar District


Center for disabled

In het noorden van Sri Lanka ligt het Mannar district dat veelvuldig het strijdtoneel geweest is in de burgeroorlog tussen Tamils en Singhalezen eind vorige eeuw. De inwoners werden vaak als menselijk schild gebruikt en we hebben hier in het verleden vluchtelingenkampen gesteund met maaltijdprojecten en een huis gebouwd waarin meisjes veilig konden verblijven zonder aangerand te worden. Nu is de situatie wel verbeterd, maar het blijft een arm gebied, waar veel mensen wonen met een gebrekkige opleiding en gebrekkige mogelijkheden.

Het center for disabled (CFD; gehandicaptenzorg) is hier werkzaam als onderdeel van Caritas-Valvuthayam Mannar, dat in 1999 is opgericht. Het is het eerste centrum waar integrale zorg wordt verleend aan kinderen met een beperking. Fr Anton trekt de dorpeni n om voorlichting te geven en om kinderen met een beperking zo snel mogelijk op te sporen. Zo kunnen ze zo snel mogelijk behandeld worden in een brede aanpak die ook de rest van de famillie meeneemt.

De afgelopen twee decennia draaide het centrum succesvol met behulp van Catholic Relief Services (CRS), Unicef, Motivation en plaatselijke Rotary en Lions Clubs, maar er is (altijd) nog meer hulp en steun nodig en daarom vroeg Fr Anton Sebamalai ons om hulp.

Kinderen met een handicap overlijden in het Mannar District meestal jong door verwaarlozing, slechte voeding en onvoldoende hygiëne, beperkte toegang tot gezondheidszorg en onwetendheid in het algemeen bij bevolking en autoriteiten die hen aan hun lot overlaten. Veel kinderen worden niet ouder dan vijf jaar. Fr Anton biedt een soort totaalpakket van zorg dat bestaat uit voorlichting, preventieve zorg voor moeder en kind en medische en therapeutische zorg voor de (vaak te vroeg geboren) kinderen. Hierbij zit logopedie, fysiotherapie e.d. Zo hebben deze kinderen zoveel mogelijk kans om uit te groeien tot de mensenkinderen die zij kunnen zijn. Daarbij wordt de hele famillie betrokken in therapie en zorg. Dat is wat je noemt echt een nieuw leven! De aanpak heeft succes omdat het op alle fronten tegelijk aan de slag gaat met directe zorg en zorg op langere termijn. Ook zorgt hij waar nodig voor brillen, gehoorapparaten en protheses. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven in de dorpen zodat de kinderen daar geholpen en niet buitengesloten worden. Elk jaar steunen we dit projecct van Fr Anton, die het geld gebruikt om protheses aan te laten meten voor o.a. slachtoffers van landmijnen die daar nog rondzwerven. Een boeiend project dat al een paar jaar loopt en... waarvoor wij nu een contactpersoon zoeken die vanuit eigen huis het contact onderhoudt tussen dáár en hier, namens A New Life.