Lunugala


Little Flower Convent

Het Little Flower Convent hoort ook de orde van Apostolic Carmelites. Deze congregatie richt zich vooral op onderwijs in brede zin: van kleuterschool tot middelbaar onderwijs en van naai- kook- en handwerklessen tot landbouw- en andere beroepsopleidingen. Lunugala ligt in het centrale bergland waar ook de t

heeplantages zijn met veelal stateloze India Tamils die tot de allerarmsten behoren.

Het Little Flower Convent hield zich eerst vooral bezig met maatschappelijk werk, gericht op onderwijs, in de directe omgeving van het klooster en breidde dit langzaam uit tot het stadje Lunugala en de theeplantages in de omgeving. De leefsituatie in en rondom Lunugala was erbarmelijk, hygiëne was slecht en de armoede was hoog. Kinderen, vooral op de plantages, kregen nauwelijks of geen onderwijs. Dankzij de inspanningen van de zusters is een duidelijke verbetering zichtbaar.

Zo ontstond in 1997 het “Education Centre”. Het begon met een kleuterschooltje en dat al snel werd uitgebreid met een lagere school. Er werden onderwijzers aangetrokken en anderen die konden helpen. De klassen raakten vol en er moesten steeds nieuwe lokalen en docenten bijkomen. Het schooltje voor basisonderwijs werd zo´n succes dat er inmiddels ook op middelbaar niveau wordt lesgegeven. De kinderen krijgen op school melk, medicijnen en vitamines. Ook wordt, indien nodig, vervoer geregeld naar arts of ziekenhuis. Het klooster heeft geen internaat of kindertehuis, de kinderen wonen gewoon thuis. Het succes van de school werkte aanstekelijk bij de ouders die hierdoor ook zelf hun woonomgeving onder handen gingen nemen.

Langzaam komt de wijde omgeving van het klooster er bovenop. Maar we zijn er nog lang niet. Dit studieproject voldoet hier uitstekend omdat iedereen ermee geholpen wordt. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar en de gemeenschapszin is sterk toegenomen. Sr Adeline, opvolgster van Sr Jasmine, heeft zich hiervoor met hart en ziel ingezet, maar is begin 2017 naar Colombo verhuisd om daar van haar ‘pensioen’ te gaan genieten.

De stichting startte hier een schrijfouderproject dat goed draaide maar na enige jaren werd het omgevormd tot een project van studiesponsoring op dringend verzoek van Sr. Jasmine A.C. die toen de leiding had. Er ontstond namelijk onrust en jaloezie, omdat het ene kind wel een sponsor had en het andere niet. Nu is Sr Arulseeli hoofd van het project dat in de hele omgeving bekend is met een kleuterschool waarvoor zelfs wachtlijsten zijn.


Gerealiseerde projecten

Het dak is hersteld

De afwatering rond het schoolgebouw is gerealiseerd

Er is een omheining rond het terrein geplaatst.

Laptops, printer en modem aangeschaft.

2014/15: Speelplaats van de kleuterschool voorzien van nieuwe speelwerktuigen door doopsgezinde gemeente Dordrecht als Diaconaal Project € 1.400 bij elkaar gebracht aangevuld met doopsgezind WereldWerk € 500.

2016: Omheining speelterrein gerepareerd€ 960,-, zodat de kinderen niet meer van de heuvel vallen, niet meer weglopen en er ook geen ‘onbevoegden’ het terrein op kunnen.

Dakplaten schoolgebouw verlengd en daknokken aangebracht € 200,-. Afvoergoot voor regenwater gerealiseerd € 230,-. Insectengaas voor de ramen vernieuwd € 140,-.

2017: kleurplaten, leermateriaal enz. voor de kleuterschool


Nog niet gerealiseerde projecten

Een cycloon verwoeste de onlangs gerenoveerde kleuterschool. We voeren druk actie om de herstelwerkzaamheden te bekostigen. De school is van groot belang voor de opvang van kinderen uit de armste gezinnen van de plantages (voorjaar 2023).

Een studiefonds om de theeplantage kinderen van schoolmateriaal te kunnen voorzien (schriften, potloden)

Wc'tjes voor de kleuterschool