Thalaiyady

Het Carmel Ahai Aham Convent in Thalaiyady - In het noorden in de buurt van Jafna gebouwd na de tsunami van 2004 - is nieuw en beschikt alleen over het hoogst noodzakelijke. Er zijn vier slaapkamers voor de vier zusters en naast een kleine kapel en – natuurlijk – een keuken is er een lege hal waar kinderen na schooltijd bijles krijgen van de zusters.

Voor de zusters waren er vier stoelen, de kinderen zaten op de grond, dus onze eerste actie was fondsen werven voor 32 stoelen en 8 tafels, zodat de kinderen hun lessen beter kunnen volgen en hun huiswerk kunnen maken. Een stoel kost € 5,- en een tafel € 30,-, dus een haalbaar en aansprekend project. En het was een groot succes! De tafels en stoelen zijn inmiddels aangeschaft en de kinderen kunnen hun huiswerk maken. Zuster Pushparani, die de motor was achter deze actie, in inmiddels overgeplaatst naar een klooster in Atchuveli waar nog minder voorhanden is. Op dit moment ondersteunt de stichting de zusters bij het aankopen van een motorfiets om gezinnen in afgelegen gebieden te kunnen bereiken.

Zuster Wilma, de moeder overste in Thalaiyady, beheert de kleine kas die we jaarlijks geven om naar eigen inzicht te besteden voor lopende zaken. Hierdoor hooft niet elke keer voor relatief kleine zaken een beroep op de stichting gedaan te worden.

Gerealiseerde projecten

De inzamelingsactie voor nieuwe tafels en stoelen is succesvol afgerond.

Nog niet gerealiseerde projecten

We helpen momenteel de zusters met de aankoop van een motorfiets die ze zelf zullen onderhouden en van brandstof voorzien. Met deze mortor bezoeken de zusters gezinnen die afgelegen wonen.