Bandarawela

Carmel Convent

In Bandarawela staat het Carmel Convent, waarmee wij samenwerken door middel van adoptie op afstand en groepssponsoring. Het Carmel Convent behoort toe aan de congregatie van de Apostolic Carmelites. Deze organisatie werd anderhalve eeuw geleden gesticht door de Engelse Sr. Mary Veronica, die onder andere in Calcutta, India werkzaam is geweest. De congregatie kwam in 1937 via India naar Sri Lanka. De zusters houden zich bezig met onderwijs in al haar schakeringen, van kleuterschool tot en met middelbaar onderwijs, van naai- kook- en handwerklessen tot landbouw- en andere beroepsopleidingen. Daarnaast biedt men zeer arme, maar intelligente en in studie geinteresseerde meisjes van de theeplantages de mogelijkheid om (door) te leren op goede scholen in de stad (bandarawela) en op die manier later als beter opgeleide personen een menswaardig bestaan op te bouwen en eventuele famillieleden tot steun te zijn. Ook beter gesitueerde meisjes kunnen, als zij te ver bij de stad vandaan wonen, vanuit het kloosterinternaat naar school gaan.

Alle meisjes, of zij nou betalen of niet, worden gelijk behandeld. De pensionkosten voor allen worden opgebracht door de meisjes voor wie wordt betaald. In het verleden verbleven er steeds 50 tot 75 meisjes in de boarding (het tehuis biedt plaats voor 175). Echter steeds minder mensen kunnen zich permiteren hun dochters naar een boarding te sturen, met als gevolg dat de zusters ook steeds minder getalenteerde arme meisjes op konden nemen. De zusters zagen zich vrijwel genoodzaakt het hostel te sluiten, maar deden ten slotte begin 2005 een noodkreet uitgaan naar onze stichting. Wij besloten aan deze oproep gehoor te geven en plaatsten het hostel van het Carmel Convent te Bandarawela op ons schrijfouderprogramma.

Helaas is er, door alle financiele problemen de laatste jaren nooit geld geweest voor onderhoud van het hostel. Dit bleek maar al te duidelijk tijdens het werkbezoek van 2005. Er moet heel wat worden opgeknapt, en ook dit ziet Stichting A New Life als haar taak.

Gerealiseerde projecten

Herstel badkamers

Opknappen keuken

Bedbodems vervangen

Nieuwe matrassen voor de slaapzaal

Individuele kastjesNog niet gerealiseerde projecten

Nieuwe ondergrondse watertank

computer

examen-oefenmateriaal