Help ook

Hieronder ziet u de verschillende manieren waarop u kunt bijdragen aan het werk van Stichting A New Life. Lijkt het u iets? Neem contact op met het secretariaat of vul het contactformulier op de homepagina in. Wij heten u graag welkom als nieuwe schrijfouder of donateur! Stichting A New Life heeft een ANBI-erkenning. Dit betekent dat giften voor u aftrekbaar zijn van de belasting. Voor meer informatie met betrekking tot de ANBI status klik hier.

Schrijfouderschap

Momenteel werken wij samen met twee tehuizen die deelnemen aan het schrijfouderprogramma, Bandarawela en Kattankudy. Schrijfouders steunen 'hun' schrijfkind financieel doormiddel van en bijdrage van  15 per maand en onderhouden regelmatig contact via brieven en/of kaarten (ongeveer eens per maand). Schrijfouders ontvangen weemaal per jaar een nieuwsbrief over het tehuid waar het schrijfkind verblijft en natuurlijk post van hun schrijfkind.

Groepssponsoring

Op verschillende plaatsen verleent de stichting hulp in de vorm van groepssponsoring. Wij ondersteunen bijvoorbeeld een educatief programma in Lunugala. Van sponsors wordt verwacht dat zij een vast bedrag per maand bijdragen. De richtlijn hiervoor is  5 of een veelvoud hiervan. Er is geen persoonlijk contact met het gesponsorde project, u ontvangt wel een jaarlijkse nieuwsbrief over het reilen en zeilen.

Projecthulp

Regelmatig worden we benaderd met het verzoek om projecthulp te verlenen. Deze projecten worden in de meeste gevallen ingediend door de tehuizen, kloosters en scholen die deelnemen aan onze programma's.

Donaties en giften

Zoals iedere hulporganisatie kan ook Stichting A New Life niet zonder donateurs. Ook al werkt de stichting uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers, er zijn altijd onkosten die niet vermeden kunnen worden. de richtlijn voor donateurs is een jaarlijkse bijdrage van minimaal  12,50 per kalenderjaar. Donateurs ontvangen drie maal per jaar de nieuwsbrief.

Ook eenmalige giften zijn altijd welkom. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van Stichting A New Life, desgewenst met een omschrijving.

De mensen achter de schermen

Zo'n stichting loopt natuurlijk niet vanzelf. Daarom is er een dagelijks bestuur om alles in goede banen te leiden. Daarnaast werken we met contactpersonen om het contact met de tehuizen in Sri Lanka te onderhouden. Zij signaleren wat er nodig is en of de goedgekeurde maatregelen worden uitgevoerd zoals bedoeld en koppelen hierover terug aan het bestuur. Tot slot is er een webmaster om de website en facebookpagina bij te houden. Het bestuur is op zoek naar versterking dus als het u iets lijkt neem even contact op met het secretariaat!

Voorzitter

Voorzitter Christien DuhouxChristien Duhoux


Secretaris

        

Corine Duhoux

Penningmeester


Rien van Beekhoven

Contactpersoon 


John Heesters

Bandarawela

Contactpersoon

Rien van Beekhoven

Kattankudy

Contactpersoon


Jan van der Kolk

Lunugala

Contactpersoon

Voorzitter Christien DuhouxChristien Duhoux

Akkaraipattu

Webmaster


Tjalda de Schepper